Boxerklub ÚP Střední Čechy

Výroční členská schůze
sobota, 07 březen 2020,  9:30 - 11:00

Pozvánka

Vážení přátelé.

Dovolujeme si Vás opět pozvat na na výroční členskou schůzi ÚP Střední Čechy, která se bude konat dne 2.3.2019 (sobota) od 09:30 hodin v klubovně ZKO Křenice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení minulé členské schůze
 3. Zpráva o hospodaření 2019 a rozpočet na rok 2020
 4. Zpráva revizní komise
 5. Zpráva o chovu
 6. Zpráva o výcviku, „Den Boxera“ – organizace výcviku
 7. Zpráva o činnosti výboru
 8. XIV. Klubová Výstava 2020
 9. Diskuze
 10. Projednání a schválení návrhu usnesení
 11. Závěr

Členské příspěvky 2020 bude možné zaplatit na místě hospodářce pí Kopecké, nebo na účet: 234193116/0300, název Boxerklub CR, var. symbol – prvních šest čísel Vašeho rodného čísla ve výši 500,- Kč. ( schváleno členskou schůzí 3.3.2018, viz zápis schůze )
Před schůzí od 9 hodin bude poslušnost v rámci Dne boxera. Po skončení členské schůze bude probíhat pravidelný výcvik – obrany.

Těšíme se na Vaši účast
výbor
ÚP Střední Čechy

Pozvánka ke stažení (PDF)

Místo Kynologické cvičiště ZKO Křenice
Na Obcí, 25084 Křenice