Přihláška na Svatováclavský pohár

Boxerklub ČR – ÚP Střední Čechy
pořádá dne 19.5.2018

Mistrovství republiky BK ČR 

„SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR“

VÝBĚROVÁ SOUTĚŽ IPO BK ČR se zadáním titulu CACT  

 

Výběrová soutěž „Svatováclavský pohár“ se koná jako postupová soutěž na MS ATIBOX IPO 2019 dle mezinárodního zkušebního řádu IPO 1, 2, 3

na kynologickém cvičišti ZKO Zásmuky

 

Ředitel:        Alena Šefelínová                                       

Rozhodčí:    Ing. Jitka Jozová, Jiří Čákoralogo_SP

Figuranti:   Milan Římek, Martin Remsa

 

Startovné:     500,-Kč                                                                                                                          

Přejímka:      7:00 – 7:45 hod.                               

Zahájení:       8:00 hod.           

                                           

Doklady potřebné pro účast:

  • výkonnostní a výstavní knížka, průkaz původu psa
  • členský průkaz BK ČR
  • očkovací průkaz s potvrzením o platném očkování proti vzteklině,

  

Uzávěrka přihlášek .6.5.2018

(datum do kdy musí pořadatel přihlášku obdržet)

Platbu možno uhradit:

Poštovní spořitelna č.ú. 234193116/0300 ,  

v.s. tetovací .č. nebo poslední čtyři čísla čipu psa/feny

 

Přihlášky s potvrzením o zaplacení zasílejte na adresu / email:

Alena Šefelínová     alenasef@seznam.cz

 

Vítězem výběrové soutěže BK ČR

se stane psovod se psem/fenou s nejvyšším počtem bodů v kategorii IPO 3.

Stanovení pořadí při rovnosti bodů - lepší bodový zisk v oddílu C, násl. oddílu B

Titul CACT může rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IPO3, který se umístil na 1.místě a získal nejméně 270 bodů

Titul CACT res. může rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IPO3, který se umístil na 2.místě a získal nejméně 270 bodů                  

Účast psů na akci bude probíhat podle řádu na ochrany zvířat při svodu a veřejných vystoupení schváleném Ústřední komisí ochran zvířat a zákona 246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

 

Info na : http://boxerklub.cz/czech/up_strcechy.htm

Vlatní přihláška
  • id
  • date
    calendar
  • Kategorie
  • calendar
  • Člen Boxerklubu