Boxerklub ÚP Střední Čechy

BOXERKLUB ČR

ÚZEMNÍ POBOČKA STŘEDNÍ ČECHY

Členský poplatek ve výši 500,- Kč je možno zaplatit hotově nebo na běžný účet:
Poštovní spořitelna,  č.ú. : 234193116/0300
Variabilní symbol je prvních šest čísel Vašeho rodného čísla (bez čísla za lomítkem)

Odesláním formuláře se zavazuji se k plnění povinností, vyplývajících ze Stanov a řádů klubu. Souhlasím s tím, že mnou sdělené osobní údaje budou Boxerklubem ČR evidovány ve výše uvedeném rozsahu a že budou sloužit potřebám evidence Boxerklubu ČR, Českého kynologického svazu a Českomoravské kynologické unie podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

online prihlaska BK