Přihláška na klubovou výstavu

 

BOXERKLUB České republiky - územní pobočka Střední Čechy

pořádá dne 03.06.2018

XII. KLUBOVOU VÝSTAVU

 

Místo konání:

sportovní areál – Křenice u Říčan

Rozhodčí:

Miloslav Auterský - psi

Oliver Erat (A) – feny

Program:

veterinární přejímka

8:00 – 9:45

přejímka

8:00 – 9:45

zahájení výstavy

10:00

zahájení posuzování

10:15

Ředitel výstavy:

Alena Šefelínová

Propozice výstavy

Výstava je organizována podle výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic. Průběh akce bude zabezpečen v souladu v Řádem ochrany zvířat ČMKU schváleným ÚKOZ ze dne 24.8.2004 pod č.j. 26446/2004-11020. Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v ČR kupírování ušních boltců zakázáno. Z vystavování a posuzování jsou vyloučeni jedinci s kupírovanými ušními boltci.

Zadávaná čekatelství a tituly:

CACK, res. CACK, CAJCK, ČKV, ČKJV, nejlepší veterán, nejlepší mladý jedinec, nejlepší jedinec výstavy

Rozdělení do tříd:

 • třída štěňat 4 – 6 měsíců (4.12.2017 - 3.2.2018)
 • třída dorostu 6 – 9 měsíců (4.9.2017 - 3.12.2017)
 • třída mladých 9 – 18 měsíců (4.12.2016 - 3.9.2017)
 • třída mezitřída 15 - 24 měsíců (4.6.2016 - 3.3.2017)
 • třída otevřená nad 15 měsíců
 • třída pracovní nad 15 měsíců - je přístupná pro psy a feny, kteří složili pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI. Přiložit kopii dokladu.
 • třída vítězů nad 15 měsíců - nad 15 měsíců - přístupná pouze pro jedince, kteří již získali některý z uvedených titulů: Mezinárodní šampion, šampion některé z členských zemí FCI, Klubový vítěz, Národní vítěz, Klubový šampion, Vítěz roku. Přiložit kopii dokladu.
 • třída čestná nad 15 měsíců - podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů - bez nároku na zadání titulu
 • třída veteránů nad 8 let

Jednotlivé třídy se rozdělují na zlaté a žíhané a podle pohlaví. Případná čekatelství a tituly se mohou udělit psům a fenám v obou barevných rázech.

Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy nemohou být posouzeni.

V průběhu výstavy bude vložena soutěž o nejlepšího obranáře výstavy „BOREC NA KONEC 2018“:

BOREC NA KONEC 2018 - pes/fena, BOREC NA KONEC 2018 - veterán - pes/fena

Figurant: Vlasta Kniha          
Rozhodčí: Miloslav Auterský       

Psi a feny, kteří se neúčastní výstavy musí zaplatit za účast v soutěži Borec na konec 100,00 Kč.

Doklady nezbytné pro účast na výstavě:

 • originál průkazu původu psa/feny
 • výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny
 • platný členský průkaz Boxerklubu ČR
 • platný očkovací průkaz, nebo platný pas pro malá zvířata (očkování proti vzteklině – staré nejvýše 1 rok a nejméně 30 dnů)

Výstavní poplatky:

Uzávěrka přihlášek: 22.05.2018 27.05.2018
Výstavní poplatky: platba bankovním převodem platba hotově na místě
1. pes 500,00 Kč 600,00 Kč 700,00 Kč
další pes 400,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
dorost 200,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč
štěňata, čestná, veteráni 100,00 Kč 200,00 Kč 200,00 Kč
Po uzávěrce se poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta. 
Barevná inzerce ve výstavním katalogu: 1/1 A5 - 800,- Kč, 1/2 A5 - 400,- Kč, 1/4 A5 - 200,- Kč
Výstavní poplatky zašlete na č. účtu: 234193116/0300 Poštovní spořitelna (jako variab. symbol uveďte číslo zápisu)
Doklad o zaplacení zašlete e-mailem na paní Kopeckou (zuzikopecka@seznam.cz).
Uzávěrka přihlášek: 27.05.2018  
SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM  MNOU POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kontaktní formulář zde na webu.
Přihlašujete-li na výstavu více psů od jednoho majitele, stačí na druhé stránce, tam, kde vyplňujete údaje o přihlašovaném psu, tlačítkem add přidat formulář pro dalšího psa.
Informace o majiteli psa / feny
 • id
 • time_date
  calendar
Informace o psovi či feně
 • id
 • Majitel ID
 • Pohlaví
 • Barva psa / feny
 • calendar
 • Výstavní třídy
 • Přihlašuji se na soutěž

 • time_date
  calendar
Prohlášení majitele psa / feny
 • id
 • time_date
  calendar
 • Majitel prohlašuje, že na jeho psovi / feně nebyly provedeny chirurgické úpravy ušních boltců. Majitel zodpovídá v plném rozsahu za škody způsobené svým psem / fenou a souhlasí se zveřejněním údajů (mimo telefonu) v katalogu výstavy. Pořadatel nezodpovídá za případný úhyn psa / feny. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Zavazuji se dodržovat ustanovení výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic.

 • Po odeslání Vámi vyplněné přihlášky, Vám přijde automatický email (na Vámi uvedenou adresu) s kopii přihlášky. Zjistíte-li že došlo k chybě při vyplňování, neprodleně nás kontaktujte..