Vážení přátelé.

Dovolujeme si Vás opět pozvat na na výroční členskou schůzi ÚP Střední Čechy, která se bude konat dne 2.3.2019 (sobota) od 09:30 hodin v klubovně ZKO Křenice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení minulé členské schůze
 3. Zpráva o hospodaření 2018 a rozpočet na rok 2019
 4. Zpráva revizní komise
 5. Zpráva o chovu
 6. Zpráva o výcviku, „Den Boxera“ – organizace výcviku
 7. Zpráva o činnosti výboru
 8. XIII. Klubová Výstava 2019
 9. Zpráva o závodu „Svatováclavský pohár „
 10. Diskuze
 11. Projednání a schválení návrhu usnesení
 12. Závěr

Členské příspěvky 2019 bude možné zaplatit na místě hospodářce pí Kopecké, nebo na účet: 234193116/0300, název Boxerklub CR, var. symbol – prvních šest čísel Vašeho rodného čísla ve výši 500,- Kč. ( schváleno členskou schůzí 3.3.2018, viz zápis schůze )
Před schůzí od 9 hodin bude poslušnost v rámci Dne boxera. Po skončení členské schůze bude probíhat pravidelný výcvik – obrany.

Pokud jsou změny adresy, telefonu, a jiné, PROSÍM dejte vědět.
Ti, co již uhradili členský příspěvek na rok 2019, dostanou známku na schůzi nebo poštou po schůzi.

Těšíme se na Vaši účast
výbor
ÚP Střední Čechy

Pozvánka ke stažení PDF.