Boxer klub ČR – ÚP Střední Čechy

Schůze výboru 2/2014

přítomni: E. Nedvědová, Z. Sojková, Z. Kopecká, A. Šefelínová, R. Kotoučová,

                 za RK – M. Bínová

omluven: J. Krob         

                             1)Kontrola úkolůminulé schůze výboru

-          Zajištění klubové výstavy 2014 – obsazení kruhů, sponzor, stánky, katalog, přihlášky, rozhodčí – zajištěno

-          Borec na konec – figurant – návrh: Jan Šťastný – schváleno všemi hlasy

Zajistí: R. Kotoučová

2)Zkouška chovnosti 13.4.2014

-          V průběhu zkoušky chovnosti dne 13.4.2014 majitelka chovatelské stanice Od Ivetky Vel-Om, Iveta Kunclová, hrubě porušila chovatelský řád BK ČR tím, že předvedla jinou fenu, než kterou přihlásila. Místo Julie od Ivetky Vel-Om, nar. 2012, předvedla její matku Denisu od Ivetky Vel-Om, nar. 2009. Opakovaně tvrdila, že je to správná fena. Po důkladné prohlídce tetovacího čísla, kdy bylo ověřeno, že jde o jinou fenu, začala pí Kunclová vymýšlet různé výmluvy. Následně byla rozhodčí pro posuzování zkoušky chovnosti MVDr. Olgou Petříkovou vykázána. O úmyslné záměně fen byl sepsán zápis, který je přílohou tohoto zápisu. Byl proveden také záznam do průkazu původu a výkonnostní knížky.

-          Poradce chovu Zdena Sojková celou záležitost neprodleně oznámí hlavnímu poradci chovu BK ČR Karlu Archmanovi a předsedovi ÚP Plzeň, ve které je chovatelka členem.

      3)Svatováclavský pohár – Hluboká nad Vltavou – 13.9.2014

-          Vložené stopařské kategorie IPO FH = výběr na Atibox FH

Je nutné zajistit souhlas a podrobnosti týkají propozic, které má vypracovat hlavní výcvikář BK ČR pan M. Auterský – zajistí E. Nedvědová

 

 

Zapsala: R. Kotoučová