Boxer klub ČR – ÚP Střední Čechy

Schůze výboru 3/2014

přítomni: E.Nedvědová, Z.Sojková, Z.Kopecká, R.Kotoučová,p. Buchar

omluven: A.Šefelínová        

1) Kontrola úkolů z minulé schůze výboru
- Podvodné jednání I. Kunclové na zkoušce chovnosti – oznámení ÚP Plzeň
splněno
- Svatováclavský pohár 2014 – příprava + vlastní zajištění
splněno


2) Vánoční závod – „Hlubocký kapr“
- Termín – 6.12.2014
- Ryby - zajistí E. Nedvědová
- Disciplíny – A.Šefelínová, R.Kotoučová
- Diplomy – zajistí Z.Kopecká
- Příprava tomboly – oslovení účastníků na webu – zajistí L.Krobová


3) Členská schůze ÚP 2015 – volby
- Termín – 7.3.2015
- Kontrola připomínek RK ohledně pozvánek
- Pozvánky – zajistí Z.Kopecká
- Oslovení členské základny na webu – návrhy na členy výboru – zajistí Z.Kopecká,
L.Krobová


4) Klubová výstava 2015
- Termín výstavy 16.5.2015 – termín nahlášen p. Suchému – R.Kotoučová
- Rozhodčí: p. Perniš, SK – feny
p. Suchý – psi – účast potvrdí v lednu 2015
- „Borec na konec“- dle české zkoušky chovnosti – dát do propozic a do katalogu
- „Borec na konec“- návrh na rozhodčí: pí Huclová – zajistí Z.Sojková


5) Akce na rok 2015
- Svod a ZCH termíny : jaro – 11.4.2015
podzim – 17.10.2015
akce již nahlášeny p. Suchému – R.Kotoučová
- Výběrová soutěž, MR „Svatováclavský pohár“ 2015 – termín 28.9.2015
- Vánoční závod – termín 5.12.2015


6) Úprava webových stránek ÚP
- Upravit stránky ohledně akcí pro rok 2015 – zahájení akcí; časový harmonogram
svodu a ZCH bude vždy operativně upraven dle počtu přihlášených,….

Zapsala : R. Kotoučová