Boxer klub ČR – ÚP Střední Čechy

Schůze výboru 4/2014

Přítomni :    E.Nedvědová, Z.Sojková, Z.Kopecká, A.Šefelínová

Omluveni : R.Kotoučová

 

1)Kontrola úkolůminulé schůze výboru

-          Úkoly splněny

 

2)Členská schůze ÚP 2015

-          Termín – 7.3.2015

-          Pozvánka, včetně upozornění na volby do výboru ÚP – zajistí a rozešle Z.Kopecká

-          Informace + pozvánka na webové stránky + návrhy na členy výboru – zajistí Z.Kopecká, L.Krobová

 

3)Klubová výstava 2015

-          Termín výstavy 16.5.2015

-          Zajištění hřiště – zajistí A. Šefelínová

-          Sponzor – osloví Z. Sojková

-          Rozhodčí „Borec na konec“ – pí Huclová

-          Rozhodčí: p. Perniš, SK – feny

                 p. Suchý – psi – účast potvrdí v lednu 2015

           Projednán návrh na zvýšení výstavního poplatku pro rok 2015 - zvýšení na 500,- Kč

           Hlasování: 4x ano

 

 4)Hlubocký kapr 2014

-          Zaslat sponzorovi poděkování, včetně fotografií a celou akci dát na web ÚP – zajistí R.Kotoučová, L Krobová, M. Bínová

 

 Zapsala : A.Šefelínová