BOXERKLUB ČR - ÚP STŘEDNÍ ČECHY

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Křenice – 7.3.2015

 

 • přítomno: 34 členů
 • za výbor ÚP: Z. Kopecká, Z. Sojková, R. Kotoučová, A. Šefelínová
 • za revizní komisi: K. Buchar, M. Bínová
 • omluveni: E. Nedvědová, Ing. J. Krob
 • schůzi řídila: Renata Kotoučová

1) Zahájení výroční členské schůze 2015

Jednatelka ÚP Renata Kotoučová přivítala přítomné členy výroční členské schůze.

 9:35 hodin – zahájení schůze – pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů ÚP byla schůze odložena o ½ hodiny

 10:05 hodin – zahájena schůze

 

Seznámení s programem :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Kontrola usnesení minulé členské schůze
 4. Zprávy členů výboru ÚP
  • Zpráva o hospodaření
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva o chovu
  • Zpráva o výcviku + „Den boxera“
  • Zpráva o činnosti výboru
 5. Volba výboru a revizní komise ÚP
 6. Volba zástupců pobočky na Konferenci BK ČR 2015
 7. Klubová výstava 2015
 8. Diskuze
 9. Projednání a schválení návrhu usnesení
 10. Závěr
 • Nikdo z přítomných nepodal návrh na změnu programu
 • program schválen jednohlasně

2) Volba komisí

Návrh na sloučení mandátové a volební komise – návrh schválen jednohlasně        

mandátová + volební komise: K.Pecháčková, M. Bínová, D. Berná

návrhová komise: P. Hradičková, I. Bukovanská, V. Čičatková

- schváleno jednohlasně


3) Kontrola usnesení minulé členské schůze 2014

- Svatováclavský pohár – vložení stopařských kategorií (Fpr1, FH1 a FH2) – splněn4) Zprávy členů výboru ÚP

-Zpráva o činnosti výboru - přednesla pí Kotoučová

- Zpráva o hospodaření - vyúčtování za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 – přednesla Z. Kopecká - zpráva ke ztažení

- Zpráva o chovu – přednesla Z. Sojková - zpráva ke ztažení

- Zpráva o výcviku + "Den boxera" – přednesla A. Šefelínová - zpráva ke ztažení

- Zpráva revizní komise – přednesla M. Bínová - zpráva ke ztažení

 


5) Volba výboru a revizní komise

Před zahájením voleb přečetla jednatelka dopis pí Elišky Nedvědové, ve kterém bylo uvedeno, že již nebude kandidovat v dalším volebním období na funkci předsedy ÚP.

Dále bylo oznámeno, že Alena Šefelínová nebude kandidovat na funkci výcvikáře a Ing. Jan Krob nebude kandidovat na funkci předsedy RK.

zahájení voleb: 34 zúčastněných členů

                        34 vydaných volebních lístků

                        33 odevzdaných volebních lístků

Výbor ÚP Střední Čechy pro další volební období:

předseda: Alena Šefelínová

tajemník: Renata Kotoučová

hospodář: Zuzana Kopecká

poradce chovu: Zdena Sojková

výcvikář: Jan Šťastný

Revizní komise:

Miroslava Bínová – předseda RK

Karel Buchar

JUDr. Eva Formáčková

- schváleno 33 hlasy

 


6) Volba zástupců ÚP na Konferenci BK ČR 2015

Klíč k určení počtu delegátů:

Usnesením PZ BK ČR dne 28.9.2005 bylo schváleno: každá započatá 4% členů dle stavu členské základny k 30.11. předešlého roku, zaokrouhleno nahoru.

 

- počet členů BK ČR k 30.11.2014 = 688

- počet členů ÚP Stř. Čechy k 30.11.2014 = 114, tj. 5 zástupců na Konferenci BK ČR

 

zástupci ÚP: Z. Sojková, R. Kotoučová, A. Šefelínová, Z. Kopecká, E. Nedvědová

                       náhradník: V. Čičatková

 

- schváleno jednohlasně


7) Klubová výstava 2015

Informace o průběhu přípravy výstavy:

-          datum konání: 16.5.2015

-          místo konání: Křenice – fotbalové hřiště

-          rozhodčí: J. Suchý – psi

               L. Perniš – feny

náhradník: A.Karban

 

-          hlavní sponzor výstavy: oslovena firma CHEJN

-          „Borec na konec“ – figurant: Jan Šťastný

                                 rozhodčí: pí Huclová

 


¨8) Diskuze

- Informace o výběrové soutěži „Svatováclavský pohár“ – v letošním roce je to zároveň

Mistrovství republiky ČR

 

- Gratulace paní Kristě Mašatové k narozeninám – spoluzakladatelka ÚP Střední Čechy,

dlouholetá poradkyně chovu ÚP a majitelka chovatelské stanice Debyró

 


9) Usnesení

Konference 2015 – schválení pěti delegátů za ÚP Střední Čechy

- schváleno jednohlasně

 


10) Závěr

 Ukončení členské schůze

 


Zapsala : A. Šefelínová