BOXERKLUB ČR - ÚP STŘEDNÍ ČECHY

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Křenice – 5.3.2016

 

  • přítomno : 27 členů – viz. prez. Listina
  • Výbor ÚP : A.Šefelínová, Z.Kopecká, Z.Sojková, J.Šťastný, R.Kotoučová
  • Revizní komise ÚP : M.Bínová, E.Formáčková, K.Buchar
  • Schůzi řídila: A.Šefelínová

1) Zahájení výroční členské schůze 2016

Předsedkyně pobočky A.Šefelínová přivítala přítomné členy výroční členské schůze.
9:30 hodin - zahájení schůze - pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů ÚP byla schůze odložena o
1/2 hodiny.
10:00 - zahájení schůze

 

Seznámení s programem :

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení minulé členské schůze
3) Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2016
4) Zpráva revizní komise
5)Zpráva o chovu
6) Zpráva o výcviku + " Den boxera" - organizace výcviku
7) Zpráva o činnosti výboru
8) X.Klubová výstava 2016
9) Diskuze
10) Projednání a schválení návrhu usnesení
11) Závěr
Program schválen jednohlasně.
2) Kontrola usnesení minulé schůze 2015
3) Zprávu o hospodaření a rozpočet pro rok 2016 přednesla Z.Kopecká - hospodář ÚP
4) Zprávu revizní komise přednesla M.Bínová - předseda revizní komise ÚP
5) Zprávu o chovu přednesla Z.Sojková - poradce chovu ÚP
6) Zprávu o výcviku a organizaci Dne boxera přednesl J.Šťastný- výcvikář ÚP
7) Zprávu o činnosti výboru přednesla A.Šefelínová - předseda ÚP
8) Klubová výstava 2016 - podány informace ohledně rozhodčích - A.Šefelínová
9) Diskuze

Z.Kopecká přednesla návrh, aby finanční odměna členům – závodníkům, kteří se zúčastní MS
Atibox byla podmíněna účastí na VS Svatováclavský pohár (výše částky 2.000,-Kč), kterou pořádá
naše pobočka
Schváleno jednohlasně


10:30 Schůze ukončena


Zapsala : R.Kotoučová