BOXERKLUB ČR - ÚP STŘEDNÍ ČECHY

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Křenice –  3.3.2018

přítomno: 27 členů

výbor ÚP:  Z. Kopecká, Z. Sojková, R. Kotoučová, A. Šefelínová, J.Šťastný

revizní komise ÚP: K. Buchar, M. Bínová, E. Formáčková
 
schůzi řídila: Alena Šefelínová


1) Zahájení

Předsedkyně ÚP Alena Šefelínová přivítala přítomné členy výroční členské schůze.

9:30 hodin – zahájení schůze – pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů ÚP byla schůze odložena o ½ hodiny

10:00 hodin – zahájena schůze

Seznámení s programem:
1)   Zahájení
2)   Volba mandátové, volební a návrhové komise
3)   Kontrola usnesení minulé členské schůze
4)   Zpráva o hospodaření 2017 a rozpočet na rok 2018  
5)   Zpráva revizní komise
6)   Zpráva o chovu
7)   Zpráva o výcviku + „Den boxera“  
8)   Zpráva o činnosti výboru
9)   XII. Klubová výstava 2018
10) Volba výboru a revizní komise ÚP
11) Volba zástupců pobočky na konferenci BK ČR 2018
12) Diskuze
13) Projednání a schválení návrhu usnesení
14) Závěr

Nikdo z přítomných nepodal návrh na změnu programu
Program schválen jednohlasně


2) Volba komisí

Mandátová komise:  K.Pecháčková, J. Šťastná, J. Šťastný
Volební komise:       M.Bínová, P.Hillebrantová
Návrhová:                 D. Berná

Schváleno jednohlasně

3) Kontrola usnesení minulé členské schůze 2018

- na minulé členské schůzi nebyl uložen žádný úkol

4) Zpráva o hospodaření – vyúčtování za rok 2017 a rozpočet na rok 2018                                             

 přednesla Z. Kopecká


5) Zpráva revizní komise

přednesla M. Bínová


6) Zpráva o chovu

přednesla Z. Sojková


7) Zpráva o výcviku + „Den boxera“

přednesl J. Šťastný


8) Zpráva o činnosti výboru

přednesla A.Šefelínová

9) Klubová výstava 2018 - informace    
    Křenice - fotbalové hřiště
    Datum konání:  3.6.2018 - neděle
Rozhodčí: Miloslav Auterský – psi
         Oliver Erat (A) – feny
Hlavní sponzor výstavy: Krmiva BRIT

Soutěž „Borec na konec“ –  figurant: J. Šťastný
                                      rozhodčí: M. Auterský


10) Volba výboru a revizní komise ÚP:

Před zahájením voleb bylo oznámeno, že pan Karel Buchar nebude již kandidovat na funkci člena RK.

zahájení voleb: 27 zúčastněných členů
          27 vydaných volebních lístků
          27 odevzdaných volebních lístků

Výbor ÚP Střední Čechy pro další volební období:
předseda: Alena Šefelínová
tajemník: Renata Kotoučová
hospodář: Zuzana Kopecká
poradce chovu: Zdena Sojková
výcvikář: Jan Šťastný

Revizní komise:
Miroslava Bínová – předseda RK
JUDr. Eva Formáčková - člen
Petra Hillebrantová - člen
 

11) Volba zástupců ÚP na Konferenci BK ČR 2018

– den konání 12.5.2018

Návrh zástupců:
K. Dubová, R. Kotoučová, A. Šefelínová, Z. Kopecká,                          
Náhradník: P. Hradičková

Schváleno jednohlasně


 12) Diskuze   

- Informace o výběrové soutěži „Svatováclavský pohár“ – v letošním roce je to zároveň
  Mistrovství republiky ČR IPO - místo konání: Zásmuky

- Informace: Den boxera bude jako vždy první sobotu v měsíci, tzn. 2.6.2018
  V neděli 3.6.2018 se bude konat výstava na hřišti

- návrh: Zvýšení členských příspěvků za člena ze 450,- Kč na 500,- Kč, a tood 1.1.2019
  Schváleno jednohlasně


13) Usnesení

Složení výboru a revizní komise ÚP pro další volební období:

Výbor ÚP Střední Čechy:
předseda: Alena Šefelínová
tajemník: Renata Kotoučová
hospodář: Zuzana Kopecká
poradce chovu: Zdena Sojková
výcvikář: Jan Šťastný

Revizní komise:
Miroslava Bínová – předseda RK
JUDr. Eva Formáčková - člen
Petra Hillebrantová - člen

Zástupci ÚP na konferenci BK ČR:
K. Dubová, R. Kotoučová, A. Šefelínová, Z. Kopecká,                          
Náhradník: P. Hradičková

Členské příspěvky od r. 2019
Navýšení členských příspěvků od 1.1.2019 - 500,- Kč


14) Závěr

V 10:40 hodin byla členská schůze ukončena


Zapsala: R. Kotoučová